Windows

Industriegroep valt EU-plannen aan om handhaving auteursrechtwet te herzien

Organisaties die de elektronische-communicatiebranche van Europa op vrijdag vertegenwoordigen, drongen er bij de Europese Commissie op aan de richtlijn betreffende de civiele handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IPRED) niet te wijzigen.

Cable Europe , ECTA, ETNO en EuroISPA vertegenwoordigen samen vaste en mobiele telecomexploitanten, ISP's en kabelbedrijven. De groep waarschuwde dat "de invoering van strengere handhaving door middel van steeds restrictievere technische maatregelen" een "verkwikkend effect" zou hebben op innovatie, het vertrouwen van consumenten in digitale producten, vrijheid van communicatie en openheid op internet. De groep maakt zich vooral zorgen over een herziening van de IPRED-richtlijn kunnen ISP's "worden opgedragen niet-gespecificeerde, onevenredige en mogelijk repressieve technische maatregelen op een algemene manier ten opzichte van hun klanten te implementeren."

De richtlijn werd in maart 2004 aangenomen, maar de Commissie overweegt nu een herziening en heeft onlangs een openbare raadpleging gesloten om vast te stellen waar mogelijk wijzigingen moeten worden doorgevoerd. De groep zei echter dat het te vroeg is om de impact van de IPRED-richtlijn te beoordelen, aangezien volgens het eigen verslag van de Commissie "door de late omzetting van de richtlijn in veel lidstaten, de ervaring met de toepassing van de richtlijn beperkt is."

De raadpleging over IPRED, die op 30 maart werd afgesloten, is controversieel gebleken. Veel burgerrechtenactivisten geloven dat de vragen bevooroordeeld waren ten gunste van auteursrechthouders.

"Dit is de ergste raadpleging die ik ooit heb gezien. De vragen zijn slecht geformuleerd en het is maar al te gemakkelijk om een ​​vakje aan te kruisen waardoor je tientallen belangrijke vragen mist. Dit vloeit voort uit de volledig vooringenomen manier waarop de raadpleging is ingekaderd: het is duidelijk bedoeld voor houders van intellectuele monopolies die ze sterker willen afdwingen, "schreef Glyn Moody op zijn technologieblog.

Monica Horten, gastbezoeker aan de London School of Economics, overeengekomen. "Alle vragen zijn gericht aan rechthebbenden en vragen alleen om hun standpunt. Er is geen plaats voor houders van niet-rechten, die ISP's zouden kunnen zijn, om een ​​reactie te schrijven, "zei ze in een online opiniestuk.

Wellicht dat dit de reden was dat de groep van de elektronische-communicatiesector besloot zijn eigen een beroep op de Commissie. Daarin waarschuwde de groep dat het filteren van auteursrechtelijk beschermd materiaal "onverenigbaar kan zijn met fundamentele privacywetten rond gegevensbescherming."

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat filtersystemen die zijn geïnstalleerd voor de preventie van auteursrechtinbreuken onevenredig zijn, en de industrie groep vraagt ​​zich ook af of dergelijke filtermethoden zelfs effectief zijn, aangezien dergelijke maatregelen snel en gemakkelijk kunnen worden omzeild.

In plaats daarvan zou de Commissie auteursrechteigenaren moeten aansporen om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen die "de internetrevolutie omarmen", zei de groep.